Фолклор

В Люти брод никога не е имало църква, поради близостта на Черепишкия манастир. Много са обаче оброците. Те са религиозен знак на отминало време и на запазена родова памет. Всеки със свой устав и правила. По-известни са : Брусето- на старите земеделски стопани Стоян Нецов и Нечко Стоянов с надпис от 1885 г.