Туризъм

Лютиброд предлага на туристите и посетителите на селото доста интересни неща.

Сред най-впечатляващите исторически и природни забележителности са: останките от древния Коритенград с многото археологически разкопки и открититечеркви, Ритлите, Рашов дол, Черепишкият манастир, бродът на река Искър с ладията- музейна реликва, запознаваща ни с дървената лодка, с която е преминала буйните води на Искъра баба Илийца.

 

Освен това може да се види и родния дом на генерал Иван Кинов, на лицевата страна , на който е поставена мемориална плоча , както и превърнатата в скромен музей къща на младия революционер Никола Марков - Колката. Възстановена е обстановката, в която е живяло бедняшкото семейство и се представя оригинална експозиция, свързана с борческата дейност на неустрашимия борец за свобода.

Пръснати на различни места в селото са десетина паметници и специално обработени мраморни плочи, с които са обозначени значими събития от миналото и на най- заслужилите личности на Люти брод. Те показват каква драматична и наситена с борби е историята на това селище.

 

Жалони на безсмъртието са туристическите маршрути от Люти брод към Врачанския балкан и Черепишкия манастир.