Културни забележителности

Коритенград и Люти брод! Символ на един прочут в миналото средновековен град и на село, живописно раздиплено на невисоки хълмове покрай двата бряга на Искъра. Втази изпъстрена с природни феномени и чудно хубави земни красоти ивица, може да се чуят какви ли не легенди и предания за войни и битки  и за процъфтяващото преди столетия древно селище.

 

Тук намираме старата базилика, която е една от най- редките паметници от този вид, открити в България. Тя е важен извор за историята на местното провинциално ранновизантийско изкуство. Всички образи, изработени от местния майстор, са предадени чрез средствата на плоскосното третирания релеф. Той е реализиран чрез изразяване на фона около цялостния силует на изображението и по този начин се получава двупланово предаване на пространството. Всички растителни и животински мотиви, макар, че са изработени схематично и грубо, се отличават със своя реализъм. Това личи при предаването на движението на крават, агнетата и полета на гълъбите.

На базата на посочените по- горе паралели и стил, форма и украса се смята, че тя датира от 5- 6 век.